Werelden die open gaan: hoe vogelen zorg voor natuur versterkt. - Riyan van den Born

Inzichten uit een Europees onderzoek.

14.15 - 14.45 (kleine zaal)

In deze lezing vertelt Riyan van den Born over het Europese project Envirocitizen, waarin ze onderzoek deed naar vogels tellen en vogels ringen als ‘citizen science’ activiteiten. In dit project is in zes landen (Estland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Spanje en Zweden) onderzocht hoe deelname aan deze citizen science activiteiten kan bijdragen aan een bredere zorg voor natuur.

We zijn met vogelaars het veld in gegaan en middels interviews en het bezoeken van excursies, ringactiviteiten en tellingen zijn motivaties van vogelaars en hun relatie met natuur onderzocht. We ontdekten dat er door aandachtig waarnemen een wereld voor vogelaars open gaat. Dit wakkert leren en de wens om nog meer te leren over vogels en natuur aan en versterkt betrokkenheid bij natuur, zowel in de vorm van  'zorgen maken om' als 'zorgen voor' de natuur.

Dr. Riyan van den Born is onderzoeker en docent socio-ecologische interactie aan de sociologiefaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is ze directeur van het Centre Connecting Humans and Nature, dat de relatie tussen mens en natuur onderzoekt.