Watervogels langs de Oost-Atlantische Vliegroute - Marc van Roomen

10 jaar tellen in West-Afrika

15:20 - 15:50 (grote zaal)

Toen de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed in 2009, kwam daar de sterke aanbeveling bij om extra bescherming en onderzoek langs de gehele Oost-Atlantische vliegroute (flyway) uit te voeren. De miljoenen watervogels, waar de Waddenzee zo beroemd om is, zijn namelijk niet alleen afhankelijk van de Waddenzee. Het zijn bewoners van een heel netwerk van sterk met elkaar verbonden habitats en gebieden verspreid van het arctisch gebied tot aan Zuid-Afrika.

Vanuit dat besef werd het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) opgericht en werd gekozen om in eerste instantie prioriteit te leggen bij verbetering van de aantalsmonitoring en vergroten van de capaciteit van beheerders van belangrijke gebieden.  Van de Waddenzeelanden nam het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het initiatief om de monitoring een extra impuls te geven. Sovon, voortbouwend op ervaringen met watervogeltellingen in Nederland en internationale expedities, werd gevraagd om een coördinerende en uitvoerende rol te spelen.

Sinds 2013 organiseren we samen met nationale partners, Wetlands International en BirdLife International,  jaarlijks tellingen langs de flyway. Daarbij hebben we extra aandacht voor westelijk Afrika. Zo organiseren we eens in de 3 jaar een totaaltelling, waarvan er nu vier hebben plaatsgevonden.

In deze lezing vertelt coördinator Marc van Roomen hoe zo’n telling in West-Afrika in zijn werk gaat. En wat we te weten zijn gekomen na 10 jaar extra inspanningen langs de flyway.