Hoeveel trekvogels overwinteren in de Sahel? - Leo Zwarts

14.25-15.10 (grote zaal)

Vogelaars zoeken vogelrijke plekken op. Maar als je wilt weten hoe vogels zich verspreiden en in welke dichtheden ze voorkomen, is het nodig om systematische metingen te doen op willekeurig gekozen plekken. Die benadering hebben we gekozen in de Sahelzone, een gebied van 10 miljoen km2 en daarmee even groot als het gehele Europese continent. Op basis van onze tellingen konden we schatten dat daar zo’n 187 miljard bomen en struiken staan waarin zich 1,32 miljard vogels ophouden, waaronder 326 miljoen trekvogels. Op de grond foerageren nog eens 5,04 miljard vogels, waaronder 354 miljoen trekvogels. Als de totaalschattingen voor de diverse trekvogelsoorten worden vergeleken met totaalschattingen gebaseerd op broedvogeltellingen in Europa, komen die voor een aantal, maar niet alle, vogelsoorten goed overeen. Op basis van het telwerk met zijn teamgenoten Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp en Marten Sikkema legt Leo Zwarts uit wat de resultaten betekenen.

 

Signeersessie

Na zijn lezing is Leo Zwarts in de NOU-stand te vinden, waar hij de special van Ardea over de Sahel signeert en je even een praatje kunt maken.

Leo Zwarts in actie
Leo Zwarts determineert een boom in de Sahel