Een nieuwe trekroute van Kleine Rietganzen - Kees Schreven

11.10 - 11.40 (zaal NOU)

De Kleine Rietgans is weer in ons land, een vaste winterse verschijning. Ze komen hier sinds de jaren 50, maar tegenwoordig nemen ze hier weer af, steeds als reactie op wat er elders op de trekroute gebeurt. Via Noorwegen trekken ze jaarlijks naar Spitsbergen, maar de laatste 15 jaren worden er ook steeds meer in Zweden en Finland gezien. Waar die zouden broeden, was onbekend. Totdat we ze in Finland vingen en GPS-zenders gaven. Ze bleken Nova Zembla te hebben gekoloniseerd, letterlijk het 'Nieuwe Land', een uitbreiding van 1000 km in korte tijd! Tegenwoordig broeden daar maar liefst 4000 vogels. Op de oude route spelen toegenomen competitie, jachtdruk, en mogelijk ook klimaatopwarming parten. Doordat Nova Zembla kouder is, gaan Kleine Rietganzen daar qua klimaat zo'n 40 jaar terug in de tijd vergeleken met Spitsbergen. Ganzen verbinden gebieden en vogelaars op hun hele trekroute, maar leren ook van elkaar in een groep en zijn daardoor erg flexibel.

Kees Schreven (Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW)