De Patrijs als icoon voor akkernatuur in West-Europa

11.05 - 11.35 (kleine zaal)

In 2016 startte het Interreg-project PARTRIDGE met als belangrijkste uitdaging om de biodiversiteit op boerenland te herstellen. Partners van 12 organisaties uit 6 landen formuleerden samen de doelen, de aanpak, de monitoring en budgetten. In de zomer van 2023 werd PARTRIDGE afgerond en kon de data van duizenden uren veldwerk in de demonstratie- en referentiegebieden op een rij gezet worden. In deze lezing gaan we in op het werk van vrijwilligers en wetenschappers en dat van boeren en jagers. We zoomen in op de demonstratiegebieden in Brabant en Zeeland en laten we zien welke lessen we hebben geleerd in het beschermen van natuur buiten onze natuurgebieden.

Fien Oost – Brabants Landschap & Jimmy Pijcke – St. Landschapsbeheer Zeeland