Vogelgriep in kokmeeuwkolonies

Vorig voorjaar sloeg vogelgriep in ons land genadeloos om zich heen in kolonies van de Grote Stern. Dit voorjaar maakt vogelgriep veel slachtoffers onder Kokmeeuwen. In meerdere broedkolonies zijn grote aantallen kadavers gevonden. Het is niet bekend of alle kolonies worden getroffen en of ze even hard worden geraakt. Als we de gevolgen van vogelgriep op onze broedvogels willen begrijpen is het nodig te weten in welke Kokmeeuwkolonies vogelgriep heerst en waar niet. 

Wij willen u vragen de korte vragenlijst met enkele eenvoudige vragen in te vullen. Per Kokmeeuw broedkolonie kost dit ongeveer twee minuten.

Ben je zelf terreinbeheerder voor deze kolonie?
Zijn hier dode Kokmeeuwen gevonden?
Hoeveel slachtoffers zijn er gezien?
Worden de kadavers opgeruimd?
Welk deel van de kolonie is zichtbaar?
Wanneer heb je de kolonie bezocht?
Meerdere antwoorden mogelijk
Hoeveel jongen zijn naar schatting uitgevlogen?