Doneren en legaten

Goede gegevens over vogels zijn van vitaal belang voor bescherming en beleid. Met een gift maak je mede mogelijk dat Sovon haar werk voortzet.

Met je gift draag je bij aan het vergaren van kennis over vogels, zoals aantallen per soort en trends en draag je bij aan het onderzoek naar oorzaken van veranderingen in de aantallen en verspreiding van soorten. Daarnaast ondersteun je ons bij het werven van nieuwe tellers en het binden van de vrijwilligers die voor Sovon actief zijn. Zo kunnen we met jouw bijdrage cursussen aanbieden binnen de Sovon academie en onze kennis delen in publicaties, podcasts en andere digitale media.

Periodieke schenking

Naast een eenmalige bijdrage, kun je ook periodiek een bedrag schenken. Sovon is erkend als een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instantie). Dit betekent dat we geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Als je minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan Sovon, kun je deze gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting.

Je profiteert van dit belastingvoordeel ongeacht de hoogte van het bedrag. Deze bepaal je namelijk zelf en leg je vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. In verband met de administratieve lasten adviseren wij wel een richtbedrag van minimaal 50 euro per jaar.

Hoe kan ik periodiek schenken?

  • Download de Overeenkomst Periodieke Gift (pdf). Deze overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor jezelf en één voor Sovon. Vul beide overeenkomsten volledig in, onderteken ze en stuur ze in een envelop zonder postzegel naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, Antwoordnummer 98189, 6500 VA Nijmegen. 
  • Sovon vult de de overeenkomst aan met gegevens voor je belastingaangifte en stuurt jouw exemplaar aan je retour. Bewaar deze overeenkomst goed in je administratie. De Belastingdienst kan er om vragen.

Betaling periodieke giften

  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.
  • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
  • Wanneer je de periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dan wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.
  • Als je je gift fiscaal wilt aftrekken, dan moet je het ‘Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’ (RSIN) vermelden. Het RSIN van Sovon is 003275139.
  • Wil je dat je periodieke gift automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Vul dan het formulier betalingsvolmacht periodieke gift in en stuur deze naar Sovon.

Schenken en legaten

Je kunt er voor kiezen om op een heel bijzondere manier bij te dragen aan het onderzoek naar vogels in Nederland. Via een testament bepaal je zelf wat er later met je bezit gebeurt. Zo kun je zorgen dat je ook in de toekomst bijdraagt aan kennis als basis voor natuurbeheer, -beleid en -bescherming. Sovon betaalt geen belasting over je erfenis. Dus alles komt ten goede aan het vogelonderzoek.

Contact

Suzanne van der Horst

Fondsenwerver
Suzanne van der Horst